Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2014 » Oknö 1:394 m.fl.

Detaljplan för Oknö 1:394 m.fl.

Planområdet är beläget på Oknö, ca 5 km sydost om Mönsterås centrum. Området avgränsas i norr av Oknövägen, i väst av Oknö 1:392 och Oknö 1:393, i öst av Oknö 1:519, och i söder av Mannegrundsvägen.

Oknö har de senaste åren förändrats från ett rekreationsområde med stor andel fritidsbebyggelse till att fler och fler permanentboende flyttat in. Detta ökar efterfrågan på bl a service i området. Syftet med planförslaget är att öka möjligheten till service, planförslaget möjliggör detta genom att tillåta centrumändamål och skolverksamhet. Även bostadsändamål medges i planförslaget. Det finns idag planer på att starta upp förskoleverksamhet inom planområdet.

Planen vann laga kraft 2014-11-18 För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

Oknö

      

Senast kontrollerad: 2014-12-16.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier