Tomgångskörning

Du får låta ett fordon gå på tomgång i en minut. Att gå på tomgång ger onödiga utsläpp och kan ge hälsoproblem.

I Mönsterås kommun är det tillåtet att stå på tomgång i max en minut inom tätbebyggda områden. Tomgångskörning regleras i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Om du kör på tomgång längre än en minut kan du få böter.

Regeln finns för miljön och vår hälsa

Att stå länge på tomgång är störande för grannar och en belastning för utomhusmiljön. Avgaser kan också dras in i lägenheter via ventilationssystem, ge obehag för boende och även orsaka hälsobesvär.

Regeln gäller alla fordon med förbränningsmotor, till exempel moped, motorcykel, bil eller lyftkran. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Det innebär att du till exempel inte får låta bilen stå på tomgång medan du hämtar eller lämnar barn vid skolan eller medan du skrapar rutan från is.

 

Sidan uppdaterad 8 januari 2024