Boende för barn och ungdomar

När barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, trots olika stödåtgärder, inte kan bo hos sina föräldrar finns det möjlighet att ansöka om insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ofta är det unga personer med omfattande behov av tillsyn och omvårdnad som behöver detta stöd men det kan också bli aktuellt när ungdomar med funktionsnedsättning ska studera på annan ort.

Ibland behövs boendet under perioder av året och för de som inte alls kan bo med den egna familjen behövs boende på heltid och långsiktigt. Insatsen är alltid frivillig och ska, i förhållande till föräldrahemmet, vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Boendet ska ge stöd, service och omvårdnad för att tillgodose ditt barns behov.

Ansök om bostad med särskild service

Du gör en ansökan om bostad med särskild service till LSS-handläggare vid socialförvaltningens biståndsenhet. LSS-handläggare.

Så ansöker du om stöd, funktionsnedsättning och LSS

Sidan publicerades 23 juni 2021