Djur som inte är sällskapsdjur

Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.

Generellt ska djuren inte ska orsaka olägenhet för de som bor i närheten och hållas på ett lämpligt sätt ur miljösynpunkt och djurskyddssynpunkt.

Du kan få tillstånd för att hålla de djur som nämns ovan inom detaljplanerat område under förutsättning att

  • det inte orsakar olägenheter för människors hälsa
  • du kan hantera gödsel så att det inte orsakar olägenheter för omgivningen
  • djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt
  • Om du eller djurhållningsverksamheten inte uppfyller de krav som är föreskrivna eller om djuren eller djurhållningen stör omgivningen kan tillståndet återkallas.

Sidan publicerades 22 juni 2021