Djur som inte är sällskapsdjur

Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.

Generellt ska djuren inte ska orsaka olägenhet för de som bor i närheten och hållas på ett lämpligt sätt ur miljösynpunkt och djurskyddssynpunkt.

Du kan få tillstånd för att hålla de djur som nämns ovan inom detaljplanerat område under förutsättning att

  • det inte orsakar olägenheter för människors hälsa,
  • du kan hantera gödsel så att det inte orsakar olägenheter för omgivningen,
  • djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt,
  • om du eller djurhållningsverksamheten inte uppfyller de krav som är föreskrivna eller om djuren eller djurhållningen stör omgivningen kan tillståndet återkallas.

Du som har fjäderfän eller fåglar

Har du fjäderfän eller andra fåglar behöver du registrera platsen där de finns till Jordbruksverket. Det gäller oavsett hur många djur du har och oavsett varför du har dem. Det gäller alla fåglar och fjäderfän med undantag för fåglar du har som sällskapsdjur i hushållet, till exempel kanariefåglar.

Varför ska du registrera dina djur och var de finns? Jo, en av anledningarna är att det ska gå snabbare och enklare för Jordbruksverket att spåra vilka djur som finns området där ett sjukdomsutbrott sker. Som exempelvis det stora utbrottet av fågelinfluensa utanför Mönsterås härom året.

Mer information och e-tjänst för att registrera dina djur hittar du på Jordbruksverkets webbplats

Sidan uppdaterad 21 september 2022