Fastighetsregister

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men får god hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet kontaktar du Lantmäteriet.

Fastighetsregistret på Lantmäteriet

Sidan granskad 25 mars 2022