Namnsättning av gator, adresser

Att adresser är aktuella och korrekta är viktigt för flera av samhällets verksamheter, inte minst för att utryckningsfordon ska kunna hitta rätt. Adresserna utformas därför på ett logiskt och tydligt sätt. I Sverige är det kommunerna som bestämmer adresser och gatunamn.

I Mönsterås kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om namn på vägar, gator, torg och andra platser och samhällsbyggnadsavdelningen som sätter nya adresser på bostadshus med mera.

Adresser

En adress består av ett vägnamn eller en byadress tillsammans med ett adressnummer.

Kommunens samhällsbyggnadsavdelning sätter nya adresser på bostadshus, fritidshus, verksamheter, industrier och allmänna byggnader, och ändrar befintliga adresser vid behov. Kommunen överför adressuppgifterna till ett register hos Lantmäteriet, som i sin tur sprider adresserna vidare i samhället.

Lägenhetsnummer

Alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister. Om det finns fler än en bostad i samma entré ska alla bostäder få ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer. Just det numret anger var i byggnaden som lägenheten finns och ligger till grund för statistik och folkbokföring.

Fastighetsägaren är skyldig att sätta lägenhetsnummer och lämna in detta till kommunen.

Här kan du få veta mer

Om du som boende behöver hjälp med en adress eller lägenhetsnummer, börja med att kontakta fastighetsägaren.

Om du som fastighetsägare vill ha hjälp med adresser eller lägenhetsnummer är du välkommen att kontakta kommunen.

Sidan granskad 4 maj 2023