Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Protokoll

Här hittar du protokollen från kommunfullmäktige, de olika nämnderna och samverkansrådens sammanträden. Välj kategori för att komma direkt till de protokoll du söker.

Originalprotokoll, bilagor till protokoll samt äldre protokoll förvaras på respektive förvaltningskontor. Kontakta ansvarig nämndsekreterare om du vill ta del av dessa eller har frågor.

Personuppgifter i protokoll

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess.

På grund av de bestämmelser som finns kring hantering av personuppgifter kan vissa delar vara utelämnade i de protokoll som publiceras på webbplatsen.

Sidan uppdaterad 26 januari 2024