Fakturor från kommunen

Här finns information till dig som får fakturor från Mönsterås kommun eller som på annat sätt behöver göra inbetalningar till kommunen.

Kommunens fakturor kan till exempel handla om avgifter för barnomsorg, äldreomsorg, vatten, avlopp och renhållning, ansökningsavgifter för bygglov eller liknande.

Bankgiro

Mönsterås kommun använder bankgiro som inbetalningssätt. På fakturorna från kommunen står det vilket bankgirokonto och OCR-nummer som du ska använda vid inbetalning.

Olika bankgiron används för olika fakturor. Därför är det viktigt att du anger rätt bankgiro och OCR-nummer när du betalar med eget inbetalningskort eller via din internetbank.

Våra bankgironummer är:

  • 5739-7531 (gäller fakturor om barnomsorg, äldreomsorg, LSS, kulturskolan, miljö och bygg).
  • 5739-7697 (gäller fakturor om vatten, avlopp och renhållning, fiber samt övrig debitering).

Elektronisk faktura, e-faktura

Om du som privatperson sköter dina bankärenden via din internetbank finns möjlighet att få elektronisk faktura (e-faktura) från Mönsterås kommun. Det innebär att du får fakturan i din internetbank i stället för att få en pappersfaktura skickad till dig.

Du anmäler att du vill ha e-faktura i din internetbank. Om du byter bank avanmäler du e-faktura på din gamla internetbank och lägger till en ny anmälan hos din nya bank. Om du behöver hjälp med hur du ska göra kan du fråga supporten hos din bank.

Autogiro

Ett annat sätt att betala dina fakturor är via autogiro. Autogiro innebär att den faktura du får skickad till dig, automatiskt betalas på fakturans förfallodag. Summan dras från det konto du angivit i e-tjänsten ”Autogiro – medgivande” under förutsättning att det finns täckning på kontot.

Påminnelser och inkassokrav

Om du inte har betalat en faktura i tid får du en påminnelse från oss. Den skickas ungefär 10 dagar efter fakturans förfallodatum. En påminnelse skickas alltid i pappersform, även om du har e-faktura eller autogiro.

Är fakturan inte betald efter ytterligare 10 dagar efter att vi skickat en påminnelse till dig skickas ärendet till inkasso.

Mönsterås kommun har avtal med Visma för inkassohantering. Vid frågor gällande inkassoärendet kontaktar du Visma på telefonnummer 0771-23 24 00.

Om du inte betalat, trots påminnelse och inkassokrav, kan vi tillfälligt stänga av tjänsten fakturan avser.

Frågor som gäller innehållet i en faktura från kommunen

Om du har frågor om innehållet i en faktura du fått ska du kontakta kommunen. På fakturan står kontaktuppgifter till den avdelning eller förvaltning för det fakturan gäller.

Om du har frågor om inbetalningar, autogiro eller annat som rör fakturan kan du höra av dig till kommunens ekonomiavdelning.

Telefon och mejl

Sidan publicerades 6 juli 2023