Avfall

Företag i kommunen producerar tillsammans åtskilliga ton avfall varje år. Det är du som företagare som ansvar att se till att avfallet omhändertas på rätt sätt. Det finns ett undantag när det gäller ansvar och det gäller avfall som räknas som hushållsavfall. Det ansvarar kommunen för att samla in. Hit räknas även slam från enskilda avloppsanläggningar inom kommunen.

Sortera ditt avfall

Hushållsavfall (matavfall och restavfall) hos företag kan till exempel komma från detaljhandeln, hotell, personalmatsalar, vid städning av lokaler eller som avfall från matvaruaffärer och restauranger. Alla fastigheter har två kärl för hushållsavfall: ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall.

  • Matavfall sorteras ut och läggs i särskilda papperspåsar i eget sopkärl.
  • Det övriga hushållsavfallet ska, när det avfall som går att återvinna är bortsorterat, läggas i det andra sopkärlet.

Det är företagets ansvar att sortera sitt avfall medan kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfallet.

Lämna grovavfall och avfall till deponi

Det är på Mörkeskogs avfallsanläggning du som företagare lämnar ditt grovavfall. Det kan röra sig om allt från möbler och mattor, till stora förpackningar. Som företagare betalar du en avgift för det du grovavfall du lämnar, avgiften räknas från första kilot.

Avfall till deponi är avfall som inte går att återvinna, till exempel isolering, keramik och porslin. Det läggs i stället på en deponi. Om ditt företag eller verksamhet producerar avfallet ska du karaktärisera avfallet som ska deponeras.

Farligt avfall

Vi tar inte emot miljöfarligt avfall från företag på Mörkeskogs avfallsanläggning. Du kan teckna avtal med privata entreprenörer angående transport och omhändertagande av avfallet.

Fullt i kärlet eller glömt ställa ut den?

Om du glömt ställa ut sopkärlet eller har mer sopor än vanligt kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundtjänsten på Mörkeskogs avfallsanläggning.

 

Sidan uppdaterad 1 november 2022