Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Korttidsboende, växelboende

Om du tillfälligt inte kan få ditt omsorgsbehov tillgodosett i ditt hem, om insatser från hemtjänsten och dagverksamhet inte räcker till, kan det vara möjligt att komma till korttidsboende under en tidsbegränsad period.

Främst handlar det om att komplettera stödet i det egna boendet och öka möjligheterna att bo kvar hemma.

I vissa fall beviljar vi korttidsvistelse om du vistats på sjukhus och vi inte bedömer att hjälp i hemmet är tillräckligt för dig. Målet är att du ska kunna återgå till din egen bostad. Om det inte bedöms möjligt, kan du behöva korttidsvistelse i väntan på särskilt boende.

Korttidsvistelse i form av växelboende kan beviljas som avlösning när avlösning i hemmet, hemtjänst och dagverksamhet inte är tillräcklig.

I Mönsterås kommun finns korttidsvistelse på Solhem.

För att få plats på korttidsboende eller växelboende behöver du först ansöka om insatsen hos biståndsenheten.

Så här ansöker du om korttidsboende eller växelboende

Sidan publicerades 15 juni 2021