Sociala medier

Mönsterås kommun är aktiv i flera olika sociala kanaler. Vissa är till för att sprida samhällsinformation, andras syfte är att visa upp vår kommun som besöksmål eller arbetsplats.

Varför finns vi på sociala medier?

Sociala medier är plattformar som används för att kommunicera med många människor samtidigt. Vi använder oss av olika plattformar för olika ändamål, för att nå en så bred målgrupp som möjligt.

Vi tycker att det är viktigt att finnas tillgängliga i sociala kanaler för våra medborgares skull. Här kan vi föra både dialog och samverkan och få ut information på ett snabbt sätt.

Våra sociala medier

Här listar vi ett urval av de sociala medier kommunens verksamheter använder för att kommunicera med invånare och besökare.

Facebook

Mönsterås kommun

Mönsterås bibliotek

Fritidsgården Play i Mönsterås

Fritidsgården Tjena i Blomstermåla

Biblioteket i Parkskolan och Mönsteråsgymnasiet

Mönsteråsgymnasiet

Musik- och kulturskolan

Mönsterås turistbyrå

Instagram

Mönsterås kommun

Fritidsgården Play i Mönsterås

Fritidsgården Tjena i Blomstermåla

Isabella Johansson, skolbibliotekarie, @bibblabella

Bloggar

Isabella Johansson, skolbibliotekarie, Bibblabella

Youtube

Mönsterås kommun

Sidan publicerades 16 juni 2021