Sociala medier

Mönsterås kommun är aktiv i flera olika sociala mediekanaler. Vissa är till för att sprida samhällsinformation, andras syfte är att visa upp vår kommun som besöksmål eller arbetsplats. Välkommen att följa oss på sociala medier!

Längre ner finns alla våra sociala mediekonton listade.

Varför finns vi på sociala medier?

Sociala medier är plattformar som används för att kommunicera med många människor samtidigt. Vi använder oss av olika plattformar för olika ändamål, för att nå en så bred målgrupp som möjligt.

Vi tycker att det är viktigt att finnas tillgängliga i sociala kanaler för våra medborgares skull. Här kan vi både sprida information på ett snabbt sätt och föra dialog, om ämnen och frågor av allmän karaktär.

När du skriver till oss på sociala medier

När du skriver till oss eller kommenterar ett inlägg publicerar du dina och eventuellt andra personuppgifter. Informationen överförs också till tredje part, det vill säga företaget eller organisationen som driver den sociala mediekanalen. Det som skrivs till oss på sociala medier blir också allmänna handlingar. Det innebär att det du skriver kan bli tillgängliga för andra och lämnas ut om någon frågar efter det, och det kan diarieföras.

Därför ska du aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier.

Enskilda ärenden

Vi kan inte kommentera enskilda ärenden, utan i dessa fall ber vi dig att kontakta oss via telefon, mejl eller besök. Eller kontakta den ansvariga tjänstepersonen i ärendet.

Synpunkter och felanmälningar

Vi vill gärna veta vad du tycker och hur vi kan bli bättre. Vill du felanmäla något eller lämna allmänna synpunkter till våra verksamheter hänvisar vi till de e-tjänster för felanmälan som finns tillgängliga via Mina sidor.

Våra sociala medier

Här listar vi de sociala medier och konton som kommunens verksamheter använder för att kommunicera med invånare och besökare.

Facebook

Mönsterås kommun

Mönsterås bibliotek

Fritidsgården Play i Mönsterås

Fritidsgården Tjena i Blomstermåla

Biblioteket i Parkskolan och Mönsteråsgymnasiet

Mönsteråsgymnasiet

Musik- och kulturskolan

Mönsterås turistbyrå

Näringsliv Mönsterås kommun

Instagram

Mönsterås kommun

Fritidsgården Play i Mönsterås

Fritidsgården Tjena i Blomstermåla

Isabella Johansson, skolbibliotekarie, @bibblabella

Linkedin

Mönsterås kommun

Bloggar

Isabella Johansson, skolbibliotekarie, Bibblabella

Youtube

Mönsterås kommun

Sidan uppdaterad 4 april 2024