Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du ansluter till kommunalt vatten och avlopp finns ledningar för tre ändamål:

  • Dricksvatten = rent vatten som har passerat och beretts i ett vattenverk
  • Spillvatten = använt vatten från till exempel toa, dusch, disk och tvätt
  • Dag- och dränvatten = regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i  och skicka in ansökan om inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. Vi kontrollerar om det går att ansluta kommunalt dricksvatten och avlopp till din fastighet, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde. Om din fastighet kan anslutas får du en faktura på anslutningsavgiften.

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp

Förbindelsepunkt, installation och vattenmätare

Inom verksamhetsområdet drar Mönsterås kommun fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp, som vanligtvis ligger cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. Innan några ledningar kopplas till förbindelsepunkten måste du ha betalat anslutningsavgiften.

Inkopplingen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras fackmannamässigt av en behörig entreprenör som du anlitar.

Vattenmätaren installeras därefter av kommunen. Ta kontakt med oss i god tid innan du behöver ha mätaren på plats. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras.

Läs mer om hur mätarplatsen ska utföras

Tillfällig anslutning

Har du behov av tillfälligt vatten, vid till exempel byggnation eller evenemang, kontakta kommunen för tillfällig anslutning.

VA-anslutning, Attefallshus

I VA-taxan räknas Attefallshus som en tillkommande lägenhet. Det innebär att du ska betala en anläggningsavgift (engångskostnad) om du ansluter vatten och spillvatten. Om Attefallshuset ska användas till annat än bostadsändamål förekommer ingen anläggningsavgift.

Anläggningsavgiften ska vara betald innan ledningarna ansluts till fastighetens befintliga ledningar.

Även brukningsavgift enligt VA-taxan tillkommer. Brukningsavgiften fastställs genom mätning, vilket innebär att du ska dra vattenledningen genom huvudbyggnaden där vattenmätaren sitter. I undantagsfall kan vattnet kopplas till ditt Attefallshus på vattenledningen innan din ordinarie vattenmätare, men då behövs en extra vattenmätare för Attefallshuset. Detta debiteras då som en årlig fast avgift enligt VA-taxan.

Du ska skicka in en ansökan om inkoppling av kommunalt vatten och avlopp till tekniska förvaltningen och meddela hur du vill ansluta. Skriv gärna i fritext att det gäller anslutning av tillkommande lägenhet/Attefallshus.

Sidan publicerades 1 juli 2021