Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Trygghetspunkter

Vid behov har kommunen möjlighet att aktivera så kallade trygghetspunkter, där du som invånare kan få information, hjälp och stöd vid en större kris.

Här finns kommunens trygghetspunkter:

  • Parkskolan, Torggatan 13 i Mönsterås
  • Tillingeskolan, Idrottsvägen 1 i Timmernabben
  • Krungårdsskolan, Krungårdsvägen 1 i Blomstermåla

Beroende på vilken typ av kris eller händelse som inträffat kan du till exempel:

  • få information
  • hämta dricksvatten från tankar
  •  värma dig
  • få något enklare att äta eller dricka
  • erbjudas krisstöd

Trygghetspunkterna bemannas när det behövs av utbildad personal från kommunen och/eller personal från frivilligorganisationer.

Kommunen informerar via webbplatsen monsteras.se, Facebook eller SR P4 Kalmar när trygghetspunkterna behöver aktiveras.

Trygghetspunkterna kan inte ge stöd åt kommunens alla invånare. Det är de mest behövande som tillfälligt kan behöva stöd. Kom ihåg att den bästa trygghetspunkten är ditt hem. Se till att ha en god hemberedskap så att du kan ordna med vatten, värme, mat och kommunikation i ungefär en vecka.

Mer information om hemberedskap

Sidan publicerades 13 december 2022