Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård och rehabilitering som utförs av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller hemma hos dig som har svårigheter att uppsöka hälsocentral.

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid hälsocentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar om du:

  • bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • vistas i dagverksamhet/daglig verksamhet med biståndsbeslut.
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av habilitering och/eller rehabilitering.
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hembesök/hemsjukvård utifrån en gemensam bedömning av Region Kalmar län och kommunen.

Sidan publicerades 18 juni 2021