SIP (samordnad individuell plan), utskrivningsplanering

När du varit inlagd på sjukhus och ska skrivas ut kan du antingen åka direkt hem utan insatser eller få en utskrivningsplan eller en en så kallad SIP (samordnad individuell plan).

Planen kan exempelvis handla om hemtjänst och hemsjukvård som du behöver när du har kommit hem, eller vilken fortsatt vård du ska få på din hälsocentral.

I planen ska det framgå vilka insatser du har rätt till, vem som ansvarar för insatserna och hur de ska följas upp.

Hur går SIP/utskrivningsplanering till?

Primärvården kallar till SIP-möte tillsammans med dig, eventuellt anhöriga och berörda inom hälso- och sjukvården. Om samordning inte behövs görs utskrivningsplanering som kommunen kallar till. SIP/Utskrivningsplanering kan ske genom ett personligt möte, telefon eller videosamtal.

På SIP/utskrivningsplaneringen berättar du själv, närstående eller sjukhuspersonal om hur du klarar vardagen just nu och vad du behöver för stöd. Tillsammans kommer vi överens om vilket stöd du behöver när du kommer hem. Det kan till exempel vara hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel och rehabilitering.

Vilka kan vara med på SIP-/utskrivningsplanerings-mötet?

  • Du själv
  • Närstående eller annan person om du så önskar
  • Personal från hälso- och sjukvården
  • Biståndshandläggare
  • Undersköterska
  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/sjukgymnast
  • Tolk om du behöver det

Hur sker uppföljningen av min SIP/utskrivningsplanering?

När du har varit hemma en tid följer din biståndshandläggare från kommunen upp hur dina behov ser ut. Till exempel om du behöver mer eller mindre stöd i hemmet. Även personal från rehabiliteringen eller hemsjukvården kan vara med på uppföljningen.

Sidan publicerades 15 juni 2021