Försäkringar för barn och unga

Barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Mönsterås kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade via Svedea. På denna sida får du information om försäkringen, vad den omfattar och hur du anmäler ett olycksfall.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2024.

Så anmäler du en skada

Om ett olycksfall som medför skada inträffar ska du göra följande:

  1. Sök läkare eller tandläkare.
  2. Anmäl skadan via Svedeas webbplatsalternativt ring till skadeavdelningen på telefonnummer 0771-160 199.
  3. Spara alla originalkvitton.
  4. Kontakta Svedea vid behov av taxiresa till/från skolan. Tänk på att alla taxiresor till/från skolan ska vara föreskrivna av läkare och prövade och godkända av Svedea innan resan påbörjas.

Sidan uppdaterad 3 januari 2024