Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all verksamhet inom det offentliga skolväsendet.

Nämndens uppgifter omfattar förskola, fritidshem, pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, kommunal vuxenutbildning inklusive uppdragsutbildning samt svenska undervisning för invandrare.

Nämndens uppgifter omfattar även högskolecentrum och den kommunala musik- och kulturskolan.

Här kan du läsa barn- och utbildningsnämndens protokoll

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Sidan uppdaterad 14 december 2023