Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

Tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden eller i hus kanske man själv (eller grannen) har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler, men de måste kunna ställa i ordning skyddsrummet inom 48 timmar.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Läs mer om skyddsrum på MSB:s webbplats.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

De skyddsrum som finns inom Mönsterås kommun ligger till viss del i områden som bedömdes som särskilt hotade av väpnade angrepp under det så kallade kalla kriget. Det är MSB som ansvarar för att antalet skyddsrum är tillräckligt.

Här kan du söka rätt på vart ditt närmaste skyddsrum ligger. Det finns inga bestämmelser för vem som är viktigast att ge plats till i skyddsrum, eller någon som skulle ha förtur.

Sidan publicerades 2 mars 2022