Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Så går en utredning till för barn och unga

Det finns utredningar som handlar om att du har ett särskilt behov, behöver stöd eller för att du mår dåligt. Även om utredningarna är ganska lika är det ändå lite som skiljer dem åt, beroende på vad utredningen handlar om. På den här sidan kan du läsa om hur utredningar kan gå till, men kom ihåg att varje person och utredning är speciell.

Om du är över 15 år kan du ha gjort en ansökan om insatser på egen hand, om du är under 15 år har du troligen fått hjälp av oss eller en annan trygg vuxen nära dig.

Utredningen görs i fyra steg, så här ser det ut i korthet:

  1. Planera utredningen
  2. Samla in information
  3. Undersöka och bedöma behoven
  4. Ta beslut och berätta om dem

Vi använder alltid utredningsmodellen BBIC, som betyder barns behov i centrum, som stöd när vi gör utredningar.

Hur går en utredning till?

Det börjar med att du eller någon annan skickat in en ansöka till oss om stöd eller insatser. Eller för att någon är orolig att du mår dåligt och gjort en så kallad orosanmälan.

Vill du veta vad orosanmälan är? Här hittar du svaret

Du kan överklaga om beslutet inte känns rätt

Om du får ett beslut som du tycker är fel kan du överklaga beslutet. Det måste du i så fall göra senast tre veckor från det datum du fick beslutet. Information om hur du gör får du tillsammans med beslutsmeddelandet. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga.

Om du vill veta mer om att överklaga beslut kan du läsa mer det på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet

Vad händer efter utredningen?

Om du eller din familj har fått ett okej på insatser från socialtjänsten kommer vi att vilja göra en planering för hur de ska fungera och genomföras. Det gör vi tillsammans med dig och din familj.

När du har haft insatserna ett tag följer vi upp och utvärderar dem. Det gör vi för att vi ska vara säkra på att du får rätt insatser och att din situation blir bättre med dem.

Så länge du har insatser har du kontakt med din socialsekreterare, som också stöttar dig i kontakten med den som kanske blir din familjebehandlare eller kontaktfamilj.

Sidan granskad 12 juli 2023