Förskolan Blomman

Förskolan Blomman har en fin utegård och ligger i en mysig miljö med närhet till skog och natur. Från förskolan har vi gångavstånd till fritidshem, skola, sporthall och mindre centrum.

Förskolan har fem avdelningar. Här arbetar pedagogerna för att skapa en stimulerande verksamhet och att möta alla barns behov. Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande. Vi tycker det är viktigt att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för alla barn som vistas hos oss. Det dagliga mötet med barn och föräldrar är en stor och viktig del i vårt arbete. Vi strävar efter att alla ska känna trygghet och förtroende för oss pedagoger.

Varje läsår erbjuder vi alla föräldrar föräldramöte, utvecklingssamtal och Blommans samråd.

I vårt pedagogiska arbete använder vi oss medvetet av barnens lek. Vi tror att barn lär sig bäst genom ett lustfyllt lekande och därför är leken ett stort inslag i vår verksamhet. Det är genom leken som barnen lär sig det sociala samspelet med sina kompisar och oss pedagoger, de lär sig empati, hänsyn, respekt och att lyssna. Vi vill även ge barnen en ökad förståelse för människors olikheter men att alla är lika mycket värda.

Avdelningar

  • Avdelning Biet, tel: 010-353 76 32
  • Avdelning Humlan, tel: 010-353 76 34
  • Avdelning Fjärilen, tel: 010-353 76 30
  • Avdelning Sländan, tel: 010-353 76 38
  • Avdelningen Syrsan, tel: 010-353 76 39

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi gärna att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. Du sjukanmäler ditt barn via appen IST Home Skola. Du kan också ringa eller skicka sms till oss.

Hitta hit

Storgatan 134 och 136, Blomstermåla

Sidan uppdaterad 20 november 2023