För medarbetare

Nedanstående länkar ska endast användas om du vill nå dessa system från internet, exempelvis hemifrån, eller annan plats utanför kommunens nätverk.

Öppna och logga in som medarbetare

E-post

Ekonomisystemet Unit4

Helpdesksystemet

Intranätet

Kom & Gå  (Heroma)

Självservice (Heroma)

Winlaswebb

Sidan publicerades 8 juni 2021