För medarbetare

Nedanstående länkar ska endast användas om du vill nå dessa system från internet, exempelvis hemifrån, eller annan plats utanför kommunens nätverk.

Öppna och logga in som medarbetare

Ekonomisystemet Unit4

Gamla intranätet

Helpdesk

Intranät

Kom & Gå  (Heroma)

Outlook 365

Outlook (ej 365)

Självservice (Heroma)

Verifiera person digitalt

Winlaswebb

Time Care schema

Sidan uppdaterad 2 maj 2022