Avgifter och regler för förskola och barnomsorg

Ditt barn får plats i förskola, på fritidshem eller pedagogisk omsorg, i den omfattning som behövs utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Kostnaden för ditt barns plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet beräknas utifrån hushållets ekonomi.

Har ditt barn rätt till plats?

Läs mer om hur du ansöker eller säger upp plats i förskola och barnomsorg

Vad gäller för?

Vad kostar det?

Mönsterås kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats.

Avgiften tas ut från första inskolningsdagen och debiteras för 12 månader per år. Avgift tas alltid ut så länge du har en plats anvisad, även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro. Avgiften ska betalas senast den sista dagen i varje månad.

Sidan uppdaterad 10 januari 2024