Avgifter och regler för förskola och barnomsorg

Kostnaden för ditt barns plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet beräknas utifrån hushållets ekonomi.

Mönsterås kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats.

Avgiften tas ut från första inskolningsdagen och debiteras för 12 månader per år. Avgift tas alltid ut så länge du har en plats anvisad, även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro. Avgiften ska betalas senast den sista dagen i varje månad.

Via e-tjänsten för förskola och fritidshem kan du registrera och uppdatera din inkomst

Du kan läsa om barnomsorgsregler och -avgifter på sidan där vi samlar alla styrande dokument

Sidan uppdaterad 14 juni 2021