Bostäder och tomter

Är du på väg att flytta till Mönsterås kommun eller har familjen blivit trångbodd? Behöver du anpassa bostaden eller funderar du på någon typ av särskilt boende?

Här hittar du bland annat information om hur du kan hitta nytt boende i kommunen, var det planeras nya tomter och hur du ansöker om bostadsanpassning.

Sidan granskad 15 februari 2022