Livsmedelsanläggning

Om du vill starta livsmedelsanläggning, till exempel en restaurang, café, pizzeria, butik eller liknande, ska du som livsmedelsföretagare göra en registrering hos miljö- och byggförvaltningen.

Det gäller också om du har en kommersiell verksamhet och förser andra med dricksvatten från egen brunn, till exempel om du hyr ut lägenheter eller driver ett lantcafé.

Du gör en anmälan om registrering på en särskild blankett, minst två veckor innan du startar din livsmedelsanläggning.

Som livsmedelsföretagare ansvarar du själv för att se till att din verksamhet utformas och drivs enligt livsmedelslagstiftningen. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal vet vilka risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Taxa och avgifter för livsmedelsanläggningar

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att ta ut en avgift för registrering av din anläggning. Avgiften är för 2024, 1 043 kronor.

För löpande kontroll av anläggningen ska miljö- och byggnadsnämnden fastställa en årlig avgift. Den årliga avgiften varierar beroende på typ av verksamhet och risk. Du ska därför lämna in ett underlag för riskklassificering av årlig kontrollavgift.

Registrera egen brunn i kommersiell verksamhet och i livsmedelsverksamhet

Du som har en kommersiell verksamhet och förser andra personer med dricksvatten från egen brunn, till exempel om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller driver en camping, ska registrera brunnen som en livsmedelsverksamhet. Det beror på att du blir så kallad dricksvattenproducent eftersom du förser andra med dricksvatten som de inte själva kan påverka.

Du ska även registrera egen brunn som livsmedelsverksamhet om du driver en livsmedelsverksamhet där vattnet ingår i hanteringen av livsmedel, till exempel om du har ett café på landsbygden eller om du har industriell livsmedelsproduktion där du använder vattnet till produktion.

Om du bara använder vattnet för rengöring behöver du känna till vattnets kvalité men du behöver inte registrera den egna brunnen.

Sidan uppdaterad 24 januari 2024