Färgade kablar för fiberanslutning. Kabeltrummorna står tätt i bakgrunden medan kablarna dras ut och läggs på plats vid fiberblåsningen.

Välja tjänster i fibernätet

Mönsterås stadsnät är ett öppet fibernät vilket innebär att du kan välja tjänster från flera olika tjänsteleverantörer. De tjänster som erbjuds är bland annat internet, TV och IP-telefoni.

I dagsläget finns flera leverantörer att välja på för internet, TV och IP-telefoni för dig som är ansluten till fibernätet. Du kan välja olika tjänsteleverantörer för olika tjänster. Utbud och priser förändras kontinuerligt. Det är Telia som ansvarar för att det finns olika tjänsteleverantörer att välja på.

Du kan se vilka leverantörer som finns och vilka tjänster de erbjuder på webbplatsen Bredbandswebben.

Om din adress inte finns med, sök på Jungmansvägen 30, Mönsterås.

Du beställer tjänsterna direkt från den tjänsteleverantör du väljer, alltså inte från Mönsterås stadsnät.

Sidan granskad 7 mars 2022