Människohandel, sex mot ersättning

Människohandel förekommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Sex mot ersättning och prostitution kan innebära att en person har sex i utbyte mot pengar, droger eller andra saker. Det är inte olagligt att ha sex mot ersättning, men det är olagligt att köpa sexuella tjänster.

Människohandel och sex mot ersättning är en form av våldsutsatthet som innefattas i begreppet våld i nära relationer. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har också ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Har du kommit i kontakt med människohandel eller prostitution kan du ta kontakt med socialtjänsten eller polisen.

Kontakt för akut hjälp

Det går även bra att kontakta regionkoordinatorer för människohandel och sex mot ersättning som finns knutna till alla kommuner i Sverige. Kontaktuppgifter till regionkoordinatorer för södra Sverige finns på nmtsverige.se

Sidan publicerades 17 juni 2021