Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

För dig som arrangör

När du ska arrangera en aktivitet eller ett evenemang kan du behöva olika typer av tillstånd från kommunen eller andra myndigheter. Det kan handla om tillstånd för en viss plats, för att placera en scen eller en skylt, för servering, lotterier, brandskydd eller annat. Du kan också söka evenemangsbidrag från Mönsterås kommun. 

Här har vi samlat praktisk information för att underlätta för dig som är arrangör.

Polismyndigheten

För att ansöka om tillstånd för exempelvis en marknad eller mässa utomhus behövs tillstånd enligt ordningslagen.

Läs om tillstånd för allmänna sammankomster, offentlig tillställning och offentlig plats

Servera alkohol

Om du vill servera alkoholhaltiga drycker i samband med ditt evenemang krävs tillstånd av Mönsterås kommun. Serveringstillstånd behöver sökas i god tid innan evenemanget äger rum.

Läs mer om serveringstillstånd

Servera mat och livsmedel

Vid tillfällig servering av mat eller försäljning av livsmedel behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Läs mer om livsmedelstillstånd

Evenemangsbidrag

Föreningar har möjlighet att söka evenemangsstöd till evenemang. För att kunna få bidrag måste evenemanget uppfylla vissa kriterier.

Läs mer om evenemangsbidrag

Lotteritillstånd

I ett lotteri kan du vinna pengar eller saker och det kräver tillstånd oavsett om det är ett gratislotteri eller om lotterna kostar pengar. Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier.

För mer information och hur du ansöker lotteritillstånd

Samarbeten med Mönsterås kommun

Vid ett samarbete med Mönsterås kommun ska du som extern aktör, lokalt företag eller förening tillämpa kommunens grafiska profil. Där står bland annat hur logotyperna ska placeras och hur den grafiska formen ska se ut.

Till Mönsterås kommuns grafiska profil

Sidan granskad 8 september 2023