Val av skola

I Mönsterås kommun använder vi geografiska upptagningsområden för våra skolor, det är samma upptagningsområden som skolskjutszonerna. Ditt barn erbjuds (blir anvisad) en plats i den skola som ligger i det skolområde ni bor. Om det inte finns lediga platser på skolan ditt barn tillhör kan barnet bli anvisad till en annan skola i kommunen.

När barnet börjar förskoleklass eller byter skola till högstadiet får du som vårdnadshavare ett brev med information om vilken skola ditt barn ska börja på i god tid innan läsåret börjar.

Att välja en annan skola än den anvisade

Du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola än den ditt barn blivit anvisad. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats. Väljer du en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts.

Fyll i och skicka in ansökan om plats på annan skola

Om skolskjuts i Mönsterås kommun

När familjen är nyinflyttad

Du som är nyinflyttad med barn i skolåldern behöver höra av dig till rektorn eller administratören på skolan som tillhör ert skolområde för att söka plats. Om det inte finns lediga platser på skolan som ditt barn tillhör kan barnet bli anvisad till en annan skola i kommunen.

Ta reda på vilket skolområde ni tillhör via skolskjutskartan, öppnas i ett nytt fönster

Våra grundskolor

Sidan uppdaterad 13 maj 2022