Val av skola, anvisad plats

Här kan du läsa om skolans upptagningsområde och hur du kan önska en plats på en skola utanför upptagningsområdet. Du kan även läsa om hur du kan söka till en skola utanför kommunen eller utomlands.

Anvisad plats inom skolans geografiska upptagningsområde

I Mönsterås kommun använder vi geografiska upptagningsområden för våra skolor, det är samma upptagningsområden som skolskjutszonerna. Ditt barn erbjuds (blir anvisad) en plats i den skola som ligger i det skolområde ni bor. Om det inte finns lediga platser på skolan ditt barn tillhör kan barnet bli anvisad till en annan skola i kommunen.

Ta reda på vilket skolområde ni tillhör via skolskjutskartan, öppnas i ett nytt fönster

När barnet börjar förskoleklass eller byter skola till högstadiet får du som vårdnadshavare ett brev med information om vilken skola ditt barn ska börja på i god tid innan läsåret börjar.

Du behöver inte godkänna eller bekräfta den nya skolan. Det finns möjlighet att önska plats på en skola utanför det upptagningsområde ni tillhör.

Vårdnadshavare kan önska en plats på annan skola

Du som vårdnadshavare kan önska en plats på en annan skola än den ditt barn blivit anvisad. Du kan önska en plats på en skola inom kommunen i ett annat upptagningsområde, en skola utanför kommunen eller utomlands. Barn som går i en skola utanför sitt upptagningsområde har inte rätt till skolskjuts.

Om skolskjuts i Mönsterås kommun

Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn på skolan.

Önska en plats på skola i kommunen

Om du och ditt barn vill önska en plats på en skola i kommunen ska du använda den digitala blanketten som finns i skolans digitala plattform. Du kan göra ansökan under hela läsåret.

Lista med våra grundskolor i kommunen

Önska en plats på skola utanför kommunen eller utomlands

Om du och ditt barn vill önska en plats på en skola utanför kommunen eller utomlands ska du använda den digitala blanketten som finns i skolans digitala plattform. Ansökan ska kompletteras med ett antagningsbesked till den nya skolan innan ansökan kan godkännas.

Sidan uppdaterad 7 februari 2023