Val av skola, anvisad plats

Ditt barn erbjuds en plats i den skola som ligger i det skolområde ni bor. Om det inte finns lediga platser på skolan ditt barn tillhör kan barnet bli anvisad till en annan skola i kommunen.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola än den ni blivit anvisad. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats. Väljer du en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts.

Fyll i och skicka in ansökan om plats på annan skola

Sidan publicerades 18 juni 2021