Genrebild. En person vattnar krusbärsbuskar med vattenkanna. Närbild på vattenstråle och bärbuske.

Bevattningsförbud

Just nu är det inte bevattningsförbud i Mönsterås kommun. Bevattningsförbud införs när vattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som matlagning, dryck och hygien.

När bevattningsförbud införs informerar vi dig om det vanligtvis via vår webbplats och digitala kanaler, genom sms-utskick och i lokalpress och lokalradio.

Det gäller när det är bevattningsförbud

Bevattningsförbud innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten för trädgårdsbevattning med slang eller spridare, biltvätt, fylla pooler och liknande.

Det är inte tillåtet att

  • Vattna gräsmattor, blommor, häckar eller dylikt i trädgården med slang eller spridare.
  • Vattna en nysådd gräsmatta eller nysådd häck med slang eller spridare.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.
  • Fylla uppblåsbara pooler, spa-bad, badtunnor eller liknande.
  • Tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Tvätta båten eller andra fordon med vattenslang eller högtryckstvätt.

Det är tillåtet att

  • Vattna med vattenkanna.
  • Tvätta husfasaden med vattenslang eller högtryckstvätt inför målning.
  • Tvätta altanen och trädäcket med vattenslang eller högtryckstvätt.

För vilka gäller bevattningsförbudet?

Förbudet gäller alla som är anslutna till det kommunala vattennätet i Mönsterås kommun. Om du har en egen dricksvattenbrunn är det lämpligt att du är sparsam med vatten.

Förbudet gäller inte näringsliv och företag, men alla uppmanas att vara sparsamma med vattnet så långt det är möjligt. Det är inte tillåtet för företag att fylla pooler hos privatpersoner.

Idrottsplatserna påverkas inte av bevattningsförbud med kommunalt vatten. De har egna brunnar eller vattnar med å-vatten. Samtliga idrottsplatser bevattnar planerna kvällstid under sommaren.

Vad ska du göra om du ser någon som bryter mot bevattningsförbudet?

Prata med personen i första hand, alla känner kanske inte till förbudet. Vi behöver alla hjälpas åt för att spara vatten.

Spara vatten

I kommunen används både grund- och ytvatten för produktion av dricksvatten. Sol, värme och vind gör att vattnet dunstar och avsaknad av regn medför att naturens vattenmagasin inte fylls på. Av den anledningen är det viktigt att spara på vatten då nederbörden är knapp. Även du som har eget vatten, en egen brunn av något slag, tjänar på att spara på vatten. Speciellt under varmare perioder och när det inte varit nederbörd på ett tag.

Sidan uppdaterad 28 juni 2022