Oknö naturförskola

På Oknö naturförskola tillbringar barnen större delen av dagen ute i naturen. Här finns stor variation både vad gäller platser och naturens växlingar efter årstider.

Varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön. Att praktiskt få uppleva stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse.

På naturförskolan arbetar pedagogerna med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande som bygger på målen i Läroplanen.

Naturförskolan är certifierad med Grön flagg från Håll Sverige rent.

Oknö naturförskola är till för barn från 1 år och tills de börjar förskoleklass.

Avdelningar

Oknö naturförskola, tel: 0499-178 79

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi gärna att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. Du sjukanmäler ditt barn via appen IST Home Skola. Du kan också ringa eller skicka sms till oss.

Hitta hit

Oknövägen 25
383 92 Mönsterås

Sidan publicerades 17 juni 2021