Planerade upphandlingar

I kommunens upphandlingsplan visar vi alla långsiktigt planerade upphandlingar för det kommande året, främst så kallade ramavtal.

Planen visar de upphandlingar som planeras starta under året och vilket kvartal som upphandlingen är planerat att starta eller annonseras ut. Med i planen finns också en del av grannkommunernas och Region Kalmar läns planerade upphandlingar.

En planerad upphandling kan av olika skäl ändras, skjutas upp eller inte bli av och kommer därför att uppdateras vid behov eller minst en gång per halvår.

Vi rekommenderar att du som potentiell anbudsgivare bevakar vilka upphandlingar som annonseras på denna sida.

Planerade upphandlingar 2022

Namn Kort beskrivning Upphandlande myndigheter Preliminär annonsering (kvartal)
Snittblommor och krukväxter Avtal gällande snittblommor och krukväxter. Västerviks kommun Kvartal 1 2022
Avyttring av fordon Ramavtal för Vimmerby kommun gällande avyttring av fordon. Vimmerby kommun Kvartal 1 2022
Kalkning av sjöar och vattendrag norra Kalmar län Avtal avseende kalkning av sjöar och vattendrag inom Västerviks, Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns och Mönsterås kommun. Västervik, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Mönsterås kommun Kvartal 1 2022
Batterier och batteriladdare till hjälpmedel Upphandling av batterier och batteriladdare till hjälpmedel för Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län (KHS). KHS – Samtliga kommuner i Kalmar län Kvartal 1 2022
Konsulter, mark/VA, styr och regler Upphandlingen avser tecknande av ramavtal för tillhandahållande av
konsulttjänster för avrop av arkitekt, konstruktion, landskapsarkitekt,
byggledning/projektledning, VS, ventilation, styr och regler, el/tele/larm, mark och VA-ledningar, geoteknik, miljöteknik och brandkonsult.
Vimmerby kommun Kvartal 1 2022
Upphandlingskonsulttjänster Upphandling för att säkerställa Inköpscentralen i norra Kalmar läns behov av upphandlingskonsulter. Västerviks kommun Kvartal 1 2022
Glasarbeten Oskarshamns kommun gällande ramavtal på glasarbeten. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2022
VS-arbeten Utförande av reparationer, underhållsarbeten, ändrings- och ombyggnadsarbeten på VS-anläggningar/utrustningar.
Merparten av arbetsvolymen avser tekniska kontoret.
Oskarshamns kommun Kvartal 1 2022
Avyttring av fordon och maskiner ramavtal Mönsterås kommun inbjuder till att lämna anbud på avyttring av fordon under 3500 kg. Mönsterås kommun Kvartal 1 2022
Drift av turistbyråverksamhet för Vimmerby kommun Drift av turistbyrån med tillhörande tjänster. Vimmerby kommun Kvartal 1 2022
Ramavtal på hyresmaskiner Upphandling på hyra av maskiner såsom bland annat vibroplatta, dammsugare, slampump, saxlift, byggstängsel et cetera. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2022
Ramavtal på byggmaterial Upphandling på byggvaror. Oskarshamns kommun Kvartal 1 2022
Spol-, slam- och rörinspektionstjänster Spol- slam- och rörinspektionstjänster. Mönsterås kommun Kvartal 2 2022
Ramavtal entreprenörer inom VS Ramavtal på hantverkstjänster inom VS. Merparten av fastigheterna är i Vimmerby. Vimmerby kommun, VEMAB Kvartal 2 2022
Köksutrustning Köksutrustning vanligen förekommande i storkök, restauranger, skolrestauranger, äldreboenden och annan liknande verksamhet. Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun Kvartal 2 2022
Höghöjdsstädning Ramavtal för höghöjdsstädning.
Uppdragen kan till exempel omfatta dammsugning samt torr/fuktstädning av ventilation och belysning, inredning i gymnastiksalar samt trapphus och ventilationsrör.
Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Ventilationsservice Uppdraget innebär att utföra reparationer, underhållsarbeten, ändrings- och ombyggnadsarbeten på ventilationsanläggningar/utrustningar.
Merparten av arbetsvolymen avser tekniska kontoret. Vissa uppdrag sköts av kommunens egenregiavdelning och ingår inte i upphandlingen. Uppdrag med kommunens egenregiavdelning som en entreprenör och extern entreprenör som sidoentreprenör förekommer.
Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Flyttjänster och magasinering Ramavtal flyttjänster och magasinering Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Extrastädning och byggstädning Ramavtal byggstädning och extrastädning för Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Flyttjänster och magasinering Ramavtal flyttjänster och magasinering Västerviks kommun och Västerviks Bostad AB. Västerviks kommun, VBAB Kvartal 2 2022
Kuvert Avtal kuvert utan tryck Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun Kvartal 2 2022
Ramavtal på inköp av bränsleflis och briketter Upphandling avser ramavtal för inköp av bränsleflis och briketter. ÖSK – Östra Smålands Kommunaltekniska förbund, AB Hultsfreds Bostäder samt Hultsfreds Kommunala Industrier AB Kvartal 2 2022
Entreprenörer inom bygg, el, VS och ventilation med flera Upphandlingen avser entreprenörer för: bygg, bygg-plåt, el, kyla, mattläggning, målning, ventilation, VS, smide och murning/plattsättning. Vimmerby kommun, VEMAB Kvartal 2 2022
Mattransporter Avtalet avser mattransporter inom Västerviks kommun. Västerviks kommun Kvartal 2 2022
Transporter inom Mönsterås kommun Ramavtal gällande mattransport, hämtning/lämning av post, paket och varor samt sortering av post vid kommunhusets vaktmästeri. Mönsterås kommun Kvartal 2 2022
Mattransporter Ludvigsborg, Västerviks kommun Avtalet avser mattransporter från Ludvigsborgs kök. Västerviks kommun Kvartal 2 2022
Konsulttjänst fastighetsrätt Ramavtal avseende juridiskt stöd inom fastighetsjuridiska frågor såsom fastighetsrättsliga avtal, exploateringsavtal, arrendeavtal och köpeavtal samt diverse utredningar. Västerviks kommun Kvartal 2 2022
Tekniska konsulter inom området mark och anläggning Tekniska konsulter inom områdena mark och anläggning, VA och process, avfall och deponi, landskapsarkitekt, geoteknik, miljöteknik samt sprängteknik. Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Utbildning i livsmedelshygien och HACCP Ramavtal för utbildning i livsmedelshygien och HACCP för Hultsfreds kommun. Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun Kvartal 2 2022
Sängar och tillbehör till sängar Avtal gällande sängar, elektriska sängryggstöd och tillbehör till sängar till Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län (KHS). KHS – Samtliga kommuner i Kalmar län Kvartal 2 2022
Ramavtal kyltekniska arbeten Uppdraget innebär att utföra reparationer, underhållsarbeten, ändrings- och ombyggnadsarbeten samt återkommande obligatorisk kontroll av kyl- och värmepumpsanläggningar. Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Revisionstjänster för Mönsterås kommunägda bolag Avtal avseende finansiell revision i kommunens bolag. Mönsterås kommun Kvartal 2 2022
Revisionstjänster för Hultsfreds kommun Avtal för sakkunniga till Hultsfreds kommuns revisorer respektive de aktuella bolagen vad gäller sakkunniga till lekmannarevisorerna. Hultsfreds kommun Kvartal 2 2022
Företagshälsovård Avtalet avser företagshälsovård för kommunen och bolagen. Mönsterås kommun Kvartal 2 2022
Företagshälsovård Avtalet avser företagshälsovård för Högsby kommun. Högsby kommun Kvartal 2 2022
Revisionstjänster för Mönsterås kommun Avtal för sakkunniga till kommunens revisorer respektive de aktuella bolagen vad gäller sakkunniga till lekmannarevisorerna. Mönsterås kommun Kvartal 2 2022
Terminalglasögon, skyddsglasögon och tillhörande optikertjänster Ramavtal för inköp av terminalglasögon, skyddsglasögon och tillhörande optikertjänster för medarbetare. Västerviks kommun, Västervik Resort, VMEAB och VBAB Kvartal 2 2022
Försäkringsförmedlare för Oskarshamns och Västerviks kommuner Försäkringsförmedlartjänster för Oskarshamns kommun och Västerviks kommun. Västervik och Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Behandling av matavfall genom rötning Behandling av matavfall genom rötning. Mönsterås kommun Kvartal 2 2022
Försäkringsförmedlare för Vimmerby kommun Avtal gällande försäkringsförmedlare. Vimmerby kommun Kvartal 2 2022
Revisionstjänster för Vimmerby kommuns bolag Avtal avseende finansiell revision i kommunens bolag. Vimmerby kommun Kvartal 2 2022
Vinterväghållningstjänster Vinterväghållningstjänster, Oskarshamns kommun. Oskarshamns kommun Kvartal 2 2022
Däck och däckservice Ramavtal för däck och däckservice för kommunerna Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun Kvartal 3 2022
Beroende- och anhörigbehandling Insatser för samtal och behandlingar enligt socialtjänstlagen. Tjänsten innebär även utbildning och handledning. Högsby kommun Kvartal 3 2022
Målningsarbeten Avser målningsarbeten. Mönsterås kommun Kvartal 3 2022
Tekniska konsulter Tekniska konsulter inom el-, tele- och larmprojektör, styr- och reglerprojektör, ventilation, VS, bygg- och projektledning, konstruktion samt arkitekt. Oskarshamns kommun Kvartal 3 2022
Bemanningstjänst socionom Detta avtal avser att ge kommunerna möjlighet att hyra in socionomer, eller personer med motsvarande kompetens, för tjänstgöring inom myndighetsutövning samt som chefer och arbetsledare inom socialtjänstens arbetsområde. Västervik, Oskarshamn, Vimmerby, Mönsterås, Hultsfred och Högsby kommun Kvartal 3 2022
Leverans av dagligvaror inom hemtjänsten Tjänsten omfattar tillhandahållande av ett webbaserat beställningssystem för berörda verksamheter. Beställda varor ska plockas och levereras till brukaren alternativt till hemtjänstlokalen. Västerviks kommun Kvartal 3 2022
Elarbeten Upphandling av ramavtal för elarbeten inom Mönsterås kommun. Mönsterås kommun Kvartal 3 2022
Krossprodukter Krossprodukter Oskarshamns kommun Kvartal 3 2022
Entreprenadtjänster Entreprenadtjänster Mönsterås kommun Kvartal 3 2022
Kuvert, visitkort, konferensblock med mera med tryck Ramavtal avseende kuvert, visitkort, konferensblock med mera med tryck. Högsby kommun Kvartal 4 2022
Bårtransporter Ramavtal avser transporter av avlidna till bårhus i enlighet med socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hultsfreds kommun Kvartal 4 2022
Bårtransporter Ramavtal avser transporter av avlidna till bårhus i enlighet med socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Oskarshamns kommun Kvartal 4 2022
Bårtransporter Upphandling avser transporter av avlidna till bårhus i enlighet med socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen Vimmerby kommun Kvartal 4 2022
Reparationsarbeten och nyinstallation av rör samt maskiner vid VA-anläggningar Upphandling avser ramavtal för reparationsarbeten och nyinstallationer av rör samt maskiner vid kommunens VA-anläggningar. Oskarshamns kommun Kvartal 4 2022
Omläggning papptak Uppdraget omfattar reparationer, service- och underhållsarbeten samt mindre entreprenader för beställaren. HKIAB, Hultsfred, Högsby, Rock City, ÖSK Kvartal 4 2022
El/styr inom VA ÖSK och Högsby kommun har för avsikt att teckna ramavtal på följande hantverkstjänst:
El/styr VA (Högsby).
ÖSK – Östra Smålands Kommunaltekniska förbund och Högsby kommun Kvartal 4 2022
Service och reparation av hissar ÖSK har för avsikt att teckna ramavtal avseende service och reparation av hissar. ÖSK – Östra Smålands Kommunaltekniska förbund Kvartal 4 2022
Entreprenadtjänst på återvinningscentralen Inhyrning av maskiner med förare på återvinningscentralen i Vimmerby. VEMAB Kvartal 4 2022
Finansiella tjänster Finansiella tjänster för Västerviks kommun och de kommunala bolagen. Västerviks kommun, VMEAB, VBAB Kvartal 4 2022
Avyttring av fordon Avtal gällade avyttring av fordon. Oskarshamns kommun Kvartal 4 2022
Byggarbeten Ramavtal för byggarbeten. Omfattar både invändiga och utvändiga byggarbeten såsom gjutning av grundplatta, fönster/dörrar, snickeriarbeten, undertak, staket, grindar, rivning och håltagning. Smålandshamnar AB och Oskarshamns kommun Kvartal 4 2022
Mindre markarbete Ramavtal avser upphandlande myndighets behov av att köpa markentreprenader och tjänster inom mark- och anläggningsarbeten. Vimmerby kommun Kvartal 4 2022
Madrasser Avtal gällande madrasser till Kalmar läns 12 kommuner. Kalmar län Kvartal 4 2022

 

Sidan uppdaterad 29 juni 2022