Planerade upphandlingar

I kommunens upphandlingsplan visar vi alla långsiktigt planerade upphandlingar för det kommande året, främst så kallade ramavtal.

Planen visar de upphandlingar som planeras att starta under året och vilket kvartal som upphandlingen är planerad att starta eller annonseras ut. Med i planen finns också en del av grannkommunernas och Region Kalmar läns planerade upphandlingar.

En planerad upphandling kan av olika skäl ändras, skjutas upp eller inte bli av och kommer därför att uppdateras vid behov eller minst en gång per halvår.

Vi rekommenderar att du som potentiell anbudsgivare bevakar vilka upphandlingar som annonseras på denna sida.

Planerade upphandlingar 2024

Sidan uppdaterad 4 januari 2024