Utbildning och barnomsorg

Mönsterås kommun erbjuder lärande för barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Våra skolor präglas av engagemang och småskalighet där verksamheterna finns nära eleverna och blir en naturlig del av samhället.

Här kan du se när skolorna har lov, planeringsdagar för fritidshem eller hitta information för att välja förskola. Du kan även läsa mer om öppna förskolan, kulturskolan och hur du ansöker om skolskjuts.

Nyheter om utbildning och barnomsorg

Sidan granskad 6 juli 2022