Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Parker och grönområden

Mönsterås kommun har gott om fin natur och kulturlandskap som bidrar till att ge tätorterna och landsbygden en vacker miljö att bo och verka i.

I tätorterna möts natur och bebyggelse, och det är också här du hittar kommunala gräsytor, rabatter, parker, tätortsnära skog och lekplatser.

Planteringar

Varje år smyckar kommunen utvalda platser med vår-, sommar- och höstblommor, totalt cirka 2 000 plantor. Under våren sätter vi ut urnor med lökar och andra vårblommor. Sommarblommorna planeras och beställs i november och ersätter sedan vårblommorna följande säsong. När sommarblommorna gjort sitt byts de mot ett mindre antal höstväxter, som får stå tills vintern eller våren anländer.

Hamnparken i Mönsterås

Hamnparken i Mönsterås är det största parkliknande grönområdet i kommunen. Här finns bland annat rabatter, lekplatser och utomhusgym.

Städning

Kommunen tömmer papperskorgar och plockar skräp på återvinningstationerna en gång i veckan. Parksoffor och bord tvättas en gång om året och de kontrolleras en gång per år ur säkerhetsperspektiv.

Gräsklippning och skötsel av grönytor

Kommunen sköter stora ytor gräs av olika slag, allt från finklippta gräsytor som passar för lek och aktivitet till mer högvuxna långgräsytor.

Gräsmattor

Under den så kallade grönsäsongen finklipper Mönsterås kommun ungefär 52 hektar gräs varje vecka. Det motsvarar ytan av runt 520 villatomter. Kommunens gräsmattor klipps i regel en gång i veckan.

Långgräsytor och ängar

På flera platser i kommunen finns så kallade långgräsytor där gräset klipps en gång om året. Gräset lämnas kvar. Hur ofta gräset klipps beror också på vädret och vilka förhållanden som råder för stunden.

Sedan 2021 sköter vi vissa ytor som ängar istället för långgräsytor. På ängar slår vi gräset en eller ett par gånger per år, i augusti/september. Det vi slår forslas bort när alla frön fallit av. Denna typ av skötsel påminner om gamla tiders ängsslåtter. Då sjunker näringshalten i marken successivt, vilket skapar en bättre miljö för blommande örter och de insekter som är beroende av dem.

Det tar tre till fyra år för en äng att bli tät och blomma ordentligt, och under tiden kan den se gles och ovårdad ut – men med tiden blir ängen artrik och full av pollinerare och insekter.

Gräsröjning och klippning på Nynäs fritidsområde (Muddern)

Vid Nynäs fritidsområde finns strövstigar, idrottsplats och beachvolley. De långväxta gräsytorna klipps två gånger om året:

  • en gång efter midsommar
  • en gång i augusti

Vid idrottsplatsen och beachbanorna klipps gräset varje vecka och det två till tre gånger.

Gräsröjning vid motionsspår

Under sommaren röjer vi motionsspår från gräs och sly två till tre gånger.

Första gången är efter midsommar då den största tillväxtperioden avstannar. På det sättet tillåts flera olika grässorter att växa och det är möjligt att klippa ned dem samtidigt för att röjningen ska kunna hålla längre.

Andra klippningen är i slutet av augusti för att hålla nere gräset till hösten. Vissa år växer gräset både mer och under längre period, då kan det bli aktuellt med en klippning innan midsommar, en i juli månad och en i augusti månad.

Gräsklippning på idrottsplatser

Mönsterås kommun äger alla idrottsplatser i kommunen och fotbollsföreningen på varje ort sköter idrottsplatsen åt kommunen.

Varje vecka under spelsäsong så klipps planerna två till tre gånger. Även de kortväxta kringytorna klipps i samband med detta. Finns det långväxta gräsytor i anslutning till idrottsplatsen klipps dessa i regel en gång om året.

Sidan granskad 4 juli 2022