Algblomning på badplats i Timmernabben

Algblomning

Algblomning kan förekomma i sjöar, hav och vattendrag och kan vara giftig. Därför ska du inte bada i vatten där det är algblomning. Risken för förgiftning är störst bland barn och djur eftersom de lättare får i sig vatten när de badar.

Algblomning påverkas av vindförhållanden och temperatur. De kan bli mycket lokala och vara olika från dag till dag. Var försiktig om det är algblomning där du tänker bada.

Om du badar i vatten där alger blommar behöver du vara extra uppmärksam eftersom du kan blir sjuk av algförgiftning. Barn som leker vid strandkanten och lätt får kallsupar och djur som leker och dricker av vattnet är extra känsliga. Om du misstänker att du eller någon i din närhet är algförgiftad ska du kontakta läkare eller veterinär direkt.

Vad är algblomning?

Algblomning kallas det som händer när planktonalger på kort tid växer kraftigt. Att det främst sker på sommaren beror på det varma vädret. När algerna blommar kan du se stora ytor av en färgad hinna på vattnet eller kraftigt grumligt vatten. Det vanligaste är att algerna blommar vid vattenytan.

Så ser du om algerna blommar

Du kan se om algblomning pågår vid din badstrand om:

  • vattnet inte är lika klart som det brukar vara,
  • ytan är täckt med en tydlig blågrön, grön eller gulgrön eller -brunaktig hinna,
  • vattnet är kraftigt grumligt med fina trådar (centimeterlånga trådar som liknar tunna hårstrån) eller små blågröna ”gryn” som liknar mycket små barn.

Ett bra sätt att mäta om vattnet är grumligare än vanligt är att du ska kunna se dina fötter när vattnet når upp till knäna. Om du inte ser botten på ett djup mellan en halvmeter till en meter samt ser några av de andra tecknen ovan att ska du vara extra aktsam vid bad.

Vad du ska göra om det är algblomning

Undvik att bada och annan onödig kontakt med vattnet när det är algblomning. Barn och djur (husdjur som hund och katt men också tamboskap) ska inte bada eller leka vid vatten när det är kraftig algblomning, men du ska även vara aktsam vid lättare algblomning.

Använd inte heller vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning, många alggifter är värmestabila och kan därför inte kokas bort.

Om du vill bada när det pågår algblomning kan du följa dessa råd:

  • duscha med tvål och rent vatten efter badet,
  • skölj ögonen med rinnande rent vatten om du blir irriterad i ögonen.

Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar tecken på sjukdom efter bad, om person eller djur svalt större mängder vatten (mer än några kallsupar) eller efter annan kontakt med vatten som blommar.

Sidan publicerades 30 juni 2023