Socialjour

Socialjouren hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer. Du får råd, stöd och praktiskt hjälp i ett akut läge.

Socialjour på kvällar, nätter och helger

Mönsterås kommun är en del av Sydostjouren, en gemensam socialjour för kommunerna i närområdet. Sydostjouren är öppen utanför kontorstid.

Till Sydostjouren kan du vända dig i svåra sociala situationer. Personalen på sydostjouren ger dig råd, stöd och praktiskt hjälp i ett akut läge i ärenden som rör:

  • Barn och ungdomar som far illa.
  • Vuxna utsatta för våld i nära relation.
  • Vuxna med missbruks/beroendeproblematik

Myndigheter och privatpersoner, som vill lämna uppgifter eller göra en orosanmälan kan kontakta Sydostjouren via e-tjänst på Kalmar kommuns hemsida eller på telefon.

Sidan publicerades 18 juni 2021