Service- och kvalitetsarbete

För att utveckla och förbättra kommunens arbete är det viktigt att känna till vad du som kommer i kontakt med oss och använder våra tjänster tycker. Många olika undersökningar görs för att vi ska kunna hitta brister, men även för att se de områden som vi i kommunen är duktiga på.

Det är också viktigt att ha en bild av kommunens service och myndighetstjänster i jämförelse med andra kommuner. På så vis kan vi lära oss av andra goda exempel.

Här hittar du mer information om de undersökningar som görs om Mönsterås och kommunens verksamheter.

Sidan uppdaterad 27 februari 2024