Arbetsmarknadsinsatser

Har du av olika skäl svårt att få jobb och komma in på arbetsmarknaden kan du få stöd av arbetsmarknadsenheten för att hitta en väg tillbaka. Här kan du få praktisera och arbeta, antingen på vår verksamhet Hjulet eller inom annan kommunal och privat verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens enhet för att driva och samordna arbetet med sysselsättning och integration. Vi samordnar även kommunens praktikplatser, extratjänster och feriepraktik.

Pågående projekt

Inom arbetsmarknadsenheten drivs en stor del av arbetet i projektform, ofta i samverkan med andra kommuner, organisationer, myndigheter och med det privata näringslivet. Just nu medverkar vi följande projekt.

Sidan uppdaterad 29 juni 2022