Arbetsmarknadsinsatser

Kommunen driver och samordnar arbetet med sysselsättning och integration, kommunala praktikplatser och feriepraktik. Har du av olika skäl svårt att få jobb och komma in på arbetsmarknaden kan du få stöd av kommunens arbetsmarknadsenhet för att hitta en väg tillbaka.

Du kan få hjälp med att komma ut på en språkpraktik, vanlig praktik eller arbetsträning för att öka dina chanser att komma närmare arbetsmarknaden.

Du få praktisera och arbeta, antingen på arbetsmarknadsenhetens verksamhet Hjulet eller inom annan kommunal och privat verksamhet genom vårt samarbete med kommunala verksamheter, det lokala näringslivet, grannkommuner och berörda myndigheter och organisationer.

Läs mer om att praktisera på arbetsmarknadsenheten Hjulet.

Pågående projekt

Inom arbetsmarknadsenheten drivs en stor del av arbetet i projektform, ofta i samverkan med andra kommuner, organisationer, myndigheter och med det privata näringslivet. Just nu medverkar vi i följande projekt.

Språkpraktik

För dig som nyanländ arbetar arbetsmarknadsenheten också aktivt med platser för språkpraktik och olika projekt i samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att underlätta för dig som fått uppehållstillstånd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om dig som är intresserad av språkpraktik eller har möjlighet att ta emot en språkpraktikant i din verksamhet. 

Stöd till dig som är ung och saknar gymnasieutbildning

Du som är mellan 16 till 20 år och inte är inskriven eller hoppat av gymnasiet omfattas av något som kallas kommunens aktivitetsansvar, KAA. Det betyder att vi kan stötta dig att hitta något meningsfullt att göra på dagarna.

Mer information om KAA hittar du på sidan Ung utan gymnasieutbildning.

Sidan uppdaterad 13 november 2023