Psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar kan verksamheterna inom socialpsykiatri kanske vara något för dig.

Dagverksamhet

Har du en psykisk funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar kan sysselsättning inom de olika delarna av socialförvaltningens dagverksamverksamheter eller Kuggen vara en möjlighet för dig.

Ansökan

För att komma till dagverksamheterna eller Kuggen behöver du ansöka om insatsen.

Ansökan görs till handläggare vid socialförvaltningens biståndsenhet. Du når handläggarna via kommunens växel.

Så ansöker du om stöd, funktionsnedsättning och LSS

Sidan publicerades 23 juni 2021