Så fungerar integrationsenheten

Integrationsenheten hjälper den som är nyanländ med bostad, med att komma till rätta i bostaden och orientera sig i lokalsamhället.

Migrationsverket beslutar om vem som får uppehållstillstånd och som har rätt att stanna i Sverige. Migrationsverket anvisar sedan de nyanlända till en kommun.

En bosättning i kommunen kan även ske på den nyanländas eget initiativ. Den nyanlända ordnar då en bostad i kommunen på egen hand. I båda fallen blir den nyanlända formellt sett kommunmottagen.

Under de två första åren i kommunen tillhör den nyanlända, målgruppen för etableringsinsatser. Det är Arbetsförmedlingen som är huvudansvarig. Kortfattat innebär det att deltagaren ska delta i olika aktiviteter 8 timmar per dag, till exempel SFI, praktik och samhällsorientering.

Integrationsenheten är under denna tid behjälplig med myndighetskontakter och kontakter med olika förvaltningar inom kommunen. Integrationsenheten anordnar också Samhällsorientering och andra integrationsfrämjande insatser. Personalen finns tillgänglig för rådgivning och stöd under tiden som ny i Sverige.

De som invandrar till Mönsterås kommun från främmande land, på icke flyktingliknande grunder, har också möjlighet att ta del av SFI och samhällsorientering. För att få flytta till Sverige som invandrare måste man normalt sett kunna visa att man har fått ett arbete, har egen försörjning eller ska flytta ihop/gifta sig med någon som redan bor här.

Sidan uppdaterad 13 januari 2023