Tillgänglighetsråd

Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och en kontaktkanal mellan kommunen och handikapporganisationerna inom kommunen.

I tillgänglighetsrådet ska kommunen samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har påverkat eller kan påverka personer med en funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådets representanter kan ta initiativ till, och aktivt arbeta för, förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamheter som berör personer med en funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådets ledamöter består av politiker från olika nämnder samt representanter från handikapporganisationerna. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Sidan granskad 21 februari 2024