Tillgänglighetsråd

Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och en kontaktkanal mellan kommunen och handikapporganisationerna inom kommunen.

Kommunen ska i tillgänglighetsrådet samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådets representanter kan ta initiativ till, och aktivt arbeta för, förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamheter som berör personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådets ledamöter består av politiker från olika nämnder samt representanter från handikapporganisationerna. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Sidan granskad 4 mars 2022