Trafik, resor och utemiljö

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Mönsterås kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka och verka i och för att alla ska känna sig trygga i trafiken. Du berörs dagligen av hur trafik, gator och allmänna platser fungerar och blir skötta, oavsett om du rör dig i bil, på cykel, till fots eller åker kollektivt.

Här kan du bland annat läsa mer om trafiksäkerhet, pågående vägarbeten, snöröjning och parkering.

Nyheter om trafik, resor och utemiljö

Sidan granskad 18 april 2024