Betyg och bedömning i grundskolan

I årskurserna 1-5 får eleverna ett skriftligt omdöme. Omdömet visar vilka kunskaper eleven har i varje ämne och vad som behöver utvecklas. Från årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betygen visar hur eleven uppfyller målen i alla ämnen.

Betygsskalan består av sex steg där A är högsta och E är lägsta betyg. F är icke godkänt. I slutet av vårterminen i årskurs 9 får eleven ett slutbetyg. Det är med slutbetyget från årskurs 9 som eleven söker till gymnasieskolan.

Eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper. Enligt läroplanerna ska läraren vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av de kunskaper eleven visar.

Varje termin bjuder läraren in eleven och elevens vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal för att prata om elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen.

Sidan granskad 6 juli 2022