Brandskydd, sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt.

Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Mönsterås kommun utförs sotning och brandskyddskontroll på entreprenad av ett externt företag som har erforderlig kompetens och behörighet för arbetet. Rengöring och brandskyddskontroll är två olika delar och görs oftast vid två separata tillfällen. Du debiteras en avgift för arbetet.

Rengöring, sotning

Rengöring innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Hur ofta rengöringen ska göras beror på klimatförhållanden, eldningens omfattning och vad du eldar i.

Sotaren, kommunen och fastighetsägaren har olika skyldigheter vid sotning och brandskyddskontroll för att arbetet ska kunna genomföras på ett arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Du som fastighetsägare ska bland annat tillhandahålla en stege med glidskydd.

Sota själv

Du kan ansöka om att få utföra din rengöring själv. Länets brandskyddsförening är en av flera organisationer som arrangerar utbildningar i att sota själv. Du ansöker om det till Räddningstjänsten Sydost.

Till Räddningstjänsten Sydosts blankettarkiv (Kalmar kommun).

Avgifter för sotning

Grundavgift, småhus

Objekt Avgift
Helårsbebott hus 185 kronor
Fritidshus 255 kronor

Objektsavgift

Objekt Avgift
Värmepanna för olja 197 kronor
Värmepanna för miljögodkänd olja 234 kronor
Värmepanna för fast bränsle 236 kronor
Värmepanna för miljögodkänt fast bränsle 253 kronor
Öppen spis, bastukamin, bakugn, ässja, oljekamin, pelletskamin, tvättgryta 156 kronor
Övriga lokaleldstäder 201 kronor
Timpris 467,60 kronor

Tilläggsavgift

Objekt Avgift
Förbindelsekanal 1-2,5 meter 30 kronor
Förbindelsekanal 2,6-5,0 meter 32 kronor

För fler sotningsavgifter, kontakta räddningstjänsten.

Brandskyddskontroll

Eldstäder och rökkanaler i hela sin längd ska kontrolleras ur brandskyddssynpunkt för att tidigt upptäcka fel som kan leda till brand. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar. Kontrollen sker med intervall som varierar beroende på typ av eldstad och eldningens omfattning.

Vid brandskyddskontroll kontrolleras att anläggningen inte blir överhettad då den används eller har fått andra skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.

Brandskyddskontroll får enbart utföras av sotarföretaget Mönsterås sotningsdistrikt AB som kommunen har avtal med.

Mer om sotning och brandskyddskontroll på MSB:s webbplats.

Avgifter för brandskyddskontroll>

Titel Avgift
Grundavgift, helårsbebott hus 264 kronor
Grundavgift, fritidshus 399 kronor
Kontrollavgift för kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 610 kronor
Kontrollavgift för kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten 271 kronor
Kontrollavgift för efterkontroll vid föreläggande 407 kronor
Timpris 814,20 kronor

Sidan granskad 26 februari 2024