Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

För politiker

Här hittar du som är förtroendevald i Mönsterås kommun information om ersättningar med mera till förtroendevalda.

Sammanträdesersättningarna baseras på riksdagsmännens grundarvode per månad. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.

  • Grundarvode, vid sammanträde upp till en timme: 0,8 procent av riksdagsmännens arvode per månad (600 kronor).
  • Timarvode, utbetalas för varje påbörjad timme från och med andra till och med sjunde sammanträdestimmen: 40 procent av grundarvodet (240 kronor).
  • Maximalt heldagsarvode: Grundarvode + sex timarvoden (2040 kronor).
  • Inläsningsarvode för tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsens-, barn- och utbildningsnämndens- samt socialnämndens arbetsutskott: 0,7 procent av riksdagsmännens arvode per månad (530 kronor per sammanträde).
  • Justeringsarvode: 0,3 procent av riksdagsmännens arvode per månad (230 kronor, se § 6 c).
  • Ledamöter i kommunfullmäktige: 50 procent av grundarvodet (300 kronor per sammanträde).
  • Ej tjänstgörande ersättare: 75 procent av ordinarie ledamots ersättning enligt kolumn 1-3.

I dokumentet Bestämmelser om arvoden, ersättningar med mera till politiker hittar du bestämmelser om ersättningar med mera till förtroendevalda i Mönsterås kommun och kan läsa mer. Bestämmelserna är beslutade av kommunfullmäktige.

Ansök om arvode som förtroendevald.

Ansök om ersättning för förlorad semesterförmån som förtroendevald.

Ansök om ersättning för förlorad arbetsinkomst som förtroendevald.

Ansök om traktamente som förtroendevald.

Sidan uppdaterad 27 mars 2024