För politiker

I dokumentet Bestämmelser om arvoden, ersättningar m.m. till politiker till höger, hittar du bestämmelser om ersättningar med mera till förtroendevalda i Mönsterås kommun. Bestämmelserna är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanträdesersättningar med mera § 6 fr.o.m. 2021-01-01

Baseras på riksdagsmännens grundarvode per månad. Beloppet avrundas till närmaste 10-tal kronor.

  • Grundarvode, vid sammanträde upp till en timme: 0,8 % av riksdagsmännens arvode per månad (560 kr).
  • Timarvode, utbetalas för varje påbörjad timme från och med andra till och med sjunde sammanträdestimmen: 40 % av grundarvodet (220 kr).
  • Maximalt heldagsarvode: Grundarvode + sex timarvoden (1 880 kr).
  • Inläsningsarvode för tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsens-, barn- och utbildningsnämndens- samt socialnämndens arbetsutskott: 0,7 % av riksdagsmännens arvode per månad (490 kr/sammanträde).
  • Justeringsarvode: 0,7 % av riksdagsmännens arvode per månad (490 kr, se § 6 c).
  • Ledamöter i kommunfullmäktige: 50 % av grundarvodet (280 kr/sammanträde).
  • Ej tjänstgörande ersättare: 75 % av ordinarie ledamots ersättning enligt kolumn 1-3.

Sidan publicerades 23 juni 2021