Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Stöd till föräldrar

Alla kan ibland behöva stöd och inspiration i sitt föräldraskap. Du som nyligen blivit förälder kan också behöva bekräfta ditt faderskap eller föräldraskap.

Som förälder har man många frågor och funderingar kring sitt barn, barnets utveckling och barnuppfostran.

Konflikter i familjen där relationerna kan bli påfrestande och jobbiga, gör att man kan behöva prata med någon utomstående.

När föräldrar separerar är det inte alltid som man kommer överens i frågor som rör barnet eller barnen och då kan man få hjälp i så kallade samarbetssamtal.

Till socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet, familjerätt, råd- och stödverksamhet och familjecentralen i Mönsterås kan du vända dig med dina frågor. Inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp.

Information om socialtjänsten

På Socialstyrelsens hemsida finns det mer information om socialtjänstens arbete med barn och unga. Informationen riktar sig till dig som förälder.

Informationen finns översatt till flera språk.

Socialtjänstens arbete med barn och unga – för föräldrar

Full koll

Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt, inte minst för unga. Som vuxen är det därför viktigt att sätta tydliga gränser. För att stötta föräldrar och andra vuxna i den gränsdragningen har länsstyrelserna tagit fram kommunikationsmaterialet ”Full koll” som ger relevant information om ungdomar, alkohol och andra droger.

Webbplatsen Full koll 

Sidan uppdaterad 1 juni 2023