Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Stöd till föräldrar

Alla kan ibland behöva stöd och inspiration i sitt föräldraskap. Här finns information om föräldrastöd och kurser för dig som har barn mellan 0 och 17 år, stöd och rådgivning vid till exempel separation och skilsmässa och hjälp för dig som nyligen blivit förälder kan också behöva bekräfta ditt faderskap eller föräldraskap.

Familjerådgivning för par- och familjerelationer

Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. I samtal får ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa för att både förstå sig själv och sin partner bättre.

Familjerådgivning

Separation och skilsmässa

Ska ni separera eller skiljas och har barn under 18 år? Då kan ni få stöd av kommunen för det ska ske på ett så bra sätt som möjligt för barnens skull. Du kan till exempel få råd- och stödsamtal och hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.

Separation och skilsmässa

Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad, men för ogifta föräldrar kan det se olika ut. Det viktigt att ni som föräldrar planerar och beslutar om barnens boende och umgänge så att det blir vad som är bäst för barnet. Ibland är det svårt att komma överens och då kan ni få hjälp och stöd av familjerätten.

Vårdnad, boende, umgänge

Bekräfta föräldraskap

Är du en nybliven förälder? Grattis! När ett nyfött barns biologiska föräldrar inte är gifta, behöver ni bekräfta föräldraskapet. Det gör ni antingen digitalt hos Skatteverket eller fysiskt hos kommunen.

Faderskap, föräldraskap

Adoptera

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet som du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption) och du kan ansöka om att adoptera din partners eller släktings barn (närståendeadoption).

Adoption

Hjälp med att ta hand om ditt barn

Om du har svårt att ta hand om ditt barn finns det möjlighet att få olika typer av avlastning i vardagen. Ibland kan svårigheter i familjen göra att barn och unga behöver bo hos en annan familj. Det kan finnas olika skäl till det och behovet kan finnas under kortare eller längre tid.

Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj

Föräldrastöd och kurser

Som förälder är du väldigt viktig för ditt barn, men det är inte alltid lätt att vara den förälder man önskar vara. Genom föräldraskapsstödet Värme och ramar ger vi dig som förälder möjlighet att utvecklas i ditt föräldraskap. Vi erbjuder även individuellt stöd och rådgivning.

Föräldrastöd, kurser

Våld i nära relationer

Våld ska inte vara en del av din vardag. Om du upplever våld i din familj så kan du få råd och hjälp. Det finns hjälp för dig som blir utsatt, men också för dig som använder våld. Om du har barn så har även de rätt till hjälp.

Våld i nära relation

Missbruksproblem

När någon i familjen har problem med alkohol, droger eller har ett överdrivet spelande drabbas hela familjen. Kommunen kan erbjuda en rad alternativ för dig som vill leva ett liv utan missbruk. Och stöd för dig som lever i en sådan relation eller familj. Om du har barn så har även de rätt till hjälp.

Missbruk

Sidan uppdaterad 1 juni 2023