Rehabilitering

Du som behöver rehabilitering i hemmet efter sjukdom eller skada kan få hjälp av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Du behöver ingen remiss och du själv eller din anhörig kan kontakta oss direkt.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten bedömer, behandlar och tränar de aktivitetsproblem som skada och sjukdom kan medföra.

Du kan få hjälp med:

  • Träning av dagliga aktiviteter som till exempel förflyttning, toalettbesök och klädsel
  • Att prova ut hjälpmedel
  • Intyg för bostadsanpassning
  • Råd och stöd till dig, dina anhöriga och den vårdpersonal som hjälper dig

Fysioterapi (sjukgymnastik)

Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer, behandlar och tränar de fysiska funktioner som skada och sjukdom kan påverka.

Du kan få hjälp med:

  • Bedömning, behandling och individuellt anpassad träning av till exempel förflyttning och trappgång
  • Att prova ut hjälpmedel
  • Råd och stöd till dig, dina anhöriga och den vårdpersonal som hjälper dig

Sidan publicerades 18 juni 2021