Invandring och integration

Mönsterås kommun ansvarar för att ta emot nyanlända som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. De som bosätter sig i kommunen har samma rätt till kommunala verksamheter som andra kommuninvånare.

Kommunen erbjuder:

  • Praktiskt stöd vid själva bosättningen för de som blivit anvisade till kommunen av Migrationsverket.
  • SFI-undervisning
  • Samhällsorientering, 100 timmar
  • Barnomsorg och utbildning för alla barn upp till 18 år, även de som saknar uppehållstillstånd.
  • Boende och omsorg för ensamkommande flyktingbarn, som hanteras av socialtjänst.
  • Andra insatser för att förbättra integrationen, till exempel cykelskola för kvinnor, språkgrupp, språkcafé, hjälp med utbildningsinsatser, praktik, språkpraktik med mera.

Integrationsinsatserna för nyanlända familjer och vuxna samordnas av kommunens integrationsenhet, som är en del av arbetsmarknadsenheten.

Sidan uppdaterad 13 januari 2023