Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Grundvatten

Grundvatten är vatten som finns långt ned i mark och berg. Vattnet är ofta av hög kvalitet och används därför ofta till dricksvatten. 

Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas och bevaras, så att den framtida vattenförsörjningen blir tryggad.

Det viktigaste användningsområdet för grundvatten är inom kommunal och enskild vattenförsörjning. Grundvatten som dricksvatten har många fördelar framför ytvatten, bland annat en jämn och låg temperatur, låg halt av organiska ämnen och en bättre mikrobiologisk kvalitet. Ofta kan grundvatten användas helt utan förbehandling, men om reningsåtgärder visar sig nödvändiga är dessa i allmänhet enklare och betydligt mindre kemikaliekrävande än för ytvatten.

Grundvattennivåer

Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt. Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörd och infiltration. Nivån varierar därför mellan olika platser och årstider och även mellan olika år.

Lagren av grundvatten fylls på främst under vår och höst. På sommaren brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av växter.

Under sommaren sjunker ofta grundvattennivån. Har det varit en torr vår finns det risk att grundvattnet nivån sjunker så mycket att man kan få vattenbrist i sina brunnar. Då kan det till exempel bli bevattningsförbud.

Mer information om grundvatten och grundvattennivåer på Sveriges geologiska undersöknings webbplats

Sidan uppdaterad 16 maj 2022