Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada inom vården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Mönsterås kommun har en patientförsäkring som ger rätt till ersättning vid vårdskador som skett inom kommunens verksamheter.

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
 2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning.
 3. felaktig diagnos.
 4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
 6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som

 • hemsjukvård
 • i äldreboenden
 • enligt hälso- och sjukvårdslagen
 • i habiliteringsverksamhet och
 • inom ramen för elevhälsan.

Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag (vanligtvis inte inom elevhälsan).

Om du har drabbats

Du som har drabbats av en patientskada hos Mönsterås kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten deras blankett.

Ladda ner och skriv ut blanketten från Kommunassurans webbplats

Hör av dig så hjälper vi dig att anmäla

Däremot är det en fördel för dig som skadelidande att du kontaktar kommunen istället för att kontakta Kommunassurans direkt, så  kan vi hjälpa dig med att anmäla skadan på rätt sätt.

Sidan publicerades 20 december 2021