Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Lägga till evenemang i kalendern

Mönsterås kommun erbjuder alla som arrangerar publika evenemang i kommunen möjligheten att helt gratis synas i vår evenemangskalender.

Vi godkänner evenemang och utställningar i Mönsterås kommun som är öppna för allmänheten, till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föreläsningar, mässor, festivaler och större sportevenemang. Innehållet i Evenemangskalendern ska bidra till att ge en positiv bild av kommunen.

Du behöver anmäla ditt evenemang i god tid, gärna minst en månad i förväg.

Riktlinjer för evenemang till kalendern

Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till, som arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat med ett tydligt start- och slutdatum. Evenemanget måste, helt eller delvis, äga rum i Mönsterås kommun.

Evenemang får inte i första hand rikta sig mot personer som är medlemmar i exempelvis föreningen som anordnar arrangemanget. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.

Evenemanget ska också vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet. Kurser eller utbildningar av “prova-på”-karaktär godkänns, likaså aktiviteter som guidade visningar och temaaktiviteter.

Exempel 1: en ateljé som håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om en vernissage hålls ett speciellt datum godkänns det som evenemang.

Exempel 2: en idrottsförenings seriematcher är inte evenemang men om föreningen anordnar till exempel en marknad eller midsommarfirande godkänns det som evenemang.

Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte. Sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt tillåter vi inte heller i evenemangskalendern.

Ansvar

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekt. Mönsterås kommun tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang.

Sidan granskad 18 oktober 2022